Pro Cestu domů jsme vybrali 59.765 Kč!

13.12.2019

Na našem již tradičním koncertě pro nadaci Cesta domů, který se uskutečnil 24. 11. 2019 v břevnovské bazilice sv. Markéty v Praze, jsme díky vám, posluchačům, vybrali neuvěřitelných 59.765 Kč!

Cesta domů provozuje Domácí hospic na území hl. m. Prahy. Komukoliv z České republiky poskytuje poradenské služby v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. Pomáhá pozůstalým v době zármutku. Zároveň se snaží o zvýšení povědomí v oblasti paliativní péče formou vzdělávání odborníků a osvětových kampaní.

Máme velkou radost, že můžeme pomáhat tam, kde je to třeba.