Vybrali jsme 39.000Kč!

12.12.2016

Na našem koncertě 20.11.2016 v Břevnovském klášteře se vybralo krásných 39.000 Kč!

Peníze putují na podporu organizace Cesta domů, která poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují.

Těší nás, že jsme svým zpěvem mohli podpořit dobrou věc a moc děkujeme všem, kteří si přišli užít náš koncert a zároveň přispěli tam, kde je to opravdu třeba!