Vybrali jsme 42.000 Kč!

19.11.2017

Vybrali jsme 42.000 Kč!

Na našem každoročním koncertě pro nadaci Cesta Domů jsme díky vám, posluchačům, vybrali krásných 42.000 Kč. Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím a jejich rodinách. Máme velkou radost, že můžeme pomáhat tam, kde je to třeba.